Podaj numer telefonu kontaktowego podany przy zgłoszeniu na serwis(9 cyfr)